Chính sách hoàn tiền

 

1. Quy định hoàn tiền

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ và hoàn tiền, Reality Capture sẽ hoàn trả bằng tiền mặt/chuyển khoản 100% giá trị đã thanh toán của gói dịch vụ nếu khách hàng đủ điều kiện hoàn tiền.

Lưu ý:

  • Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí chuyển tiền và các chi phí hành chính liên quan (nếu có).

 

2. Điều kiện hoàn tiền

  • Tại thời điểm khách hàng yêu cầu ngưng dịch vụ, tiến độ thực hiện công việc <60%.
  • Lý do ngưng dịch vụ mang tính khách quan, đã được trao đổi cụ thể và được sự đồng ý của cả hai bên bằng văn bản.

 

Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ tại Reality Capture.

Cảm ơn quý khách!