Chuyển đổi số

            Chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào một lĩnh vực nào đó, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình quản lý và cung cấp các giá trị mới cho đối tượng hướng đến của lĩnh vực đó.

            Trong công cuộc chuyển đổi số, số hóa đóng vai trò then chốt cho sự thành công của toàn quá trình. Lĩnh vực bảo tồn bảo tàng cũng không nằm ngoài quy tắc này. Dữ liệu số hóa càng chi tiết, càng mang lại hiệu quả cao trong cả công tác quản lý và khai thác.

            Dữ liệu số hóa hiện vật và di tích văn hóa mang đặc thù phải bao gồm dữ liệu cấu trúc hình học, tính chất vật liệu, và các nguồn thông tin khác có liên quan. Do đó, mục tiêu của số hóa phải đảm bảo các nguồn dữ liệu này. Đồng thời các dữ liệu này phải được tích hợp tại một đầu mối.

            Trong quá trình chuyển đổi số. Các công tác liên quan như quản lý và khai thác đều được bổ sung thêm những cách thức mới, những thay đổi mới hiệu quả hơn. Phát huy khả năng truyền đạt trực quan bỏ qua hạn chế bởi không gian và thời gian.

Zalo

0934144498