Hiện tại có nhiều cửa hàng bán lẻ sử dụng công nghệ 3D thức tế ảo Matterport không?

Mức độ phổ biến của công nghệ 3D Matterport ngày càng tăng trong lĩnh vực bất động sản, nhưng vẫn còn ít các doanh nghiệp bán lẻ chọn sử dụng Matterport. Matterport dành cho các doanh nghiệp bán lẻ là một thị trường gần như hoàn toàn mới và chưa được khai thác toàn bộ ứng dụng công nghệ này. Khi được khảo sát, có đến 73% người được hỏi thích mua sắm trực tuyến với chuyến tham quan của công nghệ 3D Matterport.

Thêm một điểm nữa khi sử dụng công nghệ Matterport là chúng có thể đem lại niềm vui khi khám phá các sản phẩm mới khi đi dạo qua một cửa hàng. Tất cả chúng ta đều biết niềm vui khi bắt đầu đi mua sắm vì một sản phẩm nhưng bước ra thì lại mua nhiều sản phẩm khác nhau (mặc dù ví của chúng ta có thể không cảm nhận được niềm vui này). Với chuyến tham quan Matterport các điểm lợi mà Mattertags, bạn có thể mang đến cho khách hàng của mình trải nghiệm kỹ thuật số đó.

TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG BẰNG CÔNG NGHỆ MỚI “MATTERPORT”
OneBIM Solutions
The digitized drawings are always of the best quality

Would you like more advice?

Please submit a request to us. And all your questions will receive the best advice and support from Reality Capture.

Zalo

0934144498