Giảm Thiểu Tác Động Đến Vận Hành: Thành Công Của Sân Bay Prague Với Sự Hợp Tác Và Dễ Dàng Sử Dụng Của Revizto

Hàng năm, các sân bay đón hàng triệu du khách. Việc xây dựng tại những địa điểm có lưu lượng cao như vậy đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực hợp tác và kết hợp các giải pháp tiết kiệm chi phí để thực hiện hiệu quả. Daniel Smejkal, Lãnh đạo VDC tại Sân bay Prague, chia sẻ cách Revizto trở thành một phần quan trọng trong thành công của họ.

Khởi Đầu Với Revizto

Nhóm của Daniel bắt đầu sử dụng Revizto hai năm trước, ban đầu cho các dự án phát triển sân bay, từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn xây dựng và vào hoạt động. Năm 2020, họ phát hiện một khía cạnh sử dụng mới cho Revizto khi lưu lượng không khí giảm trong thời gian phong tỏa do COVID. Ngoài các quy trình làm việc truyền thống, họ bắt đầu sử dụng Revizto như một công cụ để tạo bản sao số của các tòa nhà hiện có tại sân bay.

Đa dạng tình huống sử dụng

Một dự án quan trọng khác mà nhóm của Daniel đã làm việc là dự án bản sao số, nơi Revizto được sử dụng như một công cụ để thu thập dữ liệu từ hiện trường vào một môi trường chung. Dữ liệu này sau đó được sử dụng để tạo các mô hình Revit.

Thách Thức

  • Chia sẻ các mô hình 3D hợp nhất trong một môi trường không xác định.
  • Quản lý vấn đề giữa nhóm của Daniel và các nhóm khách hàng/thiết kế.
  • Xuất các mô hình từ Revit vào môi trường Navisworks một cách đều đặn.

Giải Pháp của Revizto

  • Trình theo dõi vấn đề của Revizto cung cấp mức độ chuẩn hóa tối đa, làm cho việc báo cáo và hiển thị bảng điều khiển trở nên nhất quán hơn.
  • Tập hợp tất cả các bản vẽ, mô hình 3D và dữ liệu thực tế như đám mây điểm và mô hình lưới trong Revizto.
  • Các thiết kế hiện được phối hợp và kết nối trong một nền tảng duy nhất.

Zalo

0934144498