Mở rộng hợp tác để hỗ trợ chuyển đổi mạng lưới đường sắt của New Zealand

Làm thế nào một phần mềm cộng tác liên ngành trực quan cho phép cung cấp hiệu quả các dự án nâng cấp đường sắt New Zealand ?

Hệ thống giao thông đường sắt của New Zealand đã kết nối con người và hàng hóa trên khắp đất nước trong hơn 150 năm. KiwiRail đang ở giữa một sự chuyển đổi thú vị nhờ khoản đầu tư của Chính phủ hơn 4 tỷ đô la kể từ năm 2017. Khoản tài trợ này cho phép KiwiRail cung cấp nhiều hơn là chỉ tài sản vật chất, vì các dự án vốn tạo ra cơ hội thay đổi cách thức hoạt động của KiwiRail. Chính phủ New Zealand đã vạch ra tầm nhìn 10 năm cho đường sắt thông qua

Kế hoạch đường sắt NZ. Điều này cũng thể hiện một sự thay đổi lịch sử trong cách mạng lưới đường sắt được lên kế hoạch và tài trợ ở New Zealand. Vào tháng 7 năm 2021, Chương trình Đầu tư Mạng lưới Đường sắt (RNIP) đầu tiên có hiệu lực, trong đó Cơ quan Giao thông Vận tải Waka Kotahi NZ tài trợ cho cơ sở hạ tầng đường sắt từ Quỹ Giao thông Đường bộ Quốc gia (NLTF), cung cấp một đường ống đầu tư cơ sở hạ tầng dài hạn.

KiwiRail tận dụng Revizto cho ROl

Từ năm 2020 đến năm 2024, dự án Wiri to Quay Park (W2QP) của KiwiRail là một trong số các dự án đường sắt vốn được cung cấp bởi Revizto. Khi KiwiRail “giải cứu” các nút ùn tắc giao thông của Westerfield & Wiri và xây dựng Chính thứ ba để tách các chuyến tàu chở hàng di chuyển chậm khỏi các chuyến tàu đi lại nhanh hơn, Revizto đóng vai trò là công cụ điều phối chính kết nối các bên giao hàng lại với nhau thành một nguồn duy nhất của môi trường hợp tác.

Derek Jannings, Trưởng nhóm Kỹ thuật số của KiwiRail, nhấn mạnh cách Revizto hỗ trợ việc cung cấp dự án Wiri to Quay Park trong suốt vòng đời của dự án. Derek cho chúng ta thấy cách Revizto giúp cho tất cả các bên liên quan đạt được kết quả chung.

Zalo

0934144498