Hỗ trợ

 

Tại mọi thời điểm, Reality Capture đảm bảo luôn có nhân viên trực tiếp nhận các thắc mắc hoặc yêu cầu trợ giúp của khách hàng thông qua các hình thức sau.

1. Hỗ trợ qua email

Đây là hình thức hỗ trợ được ưu tiên và khuyến khích khách hàng sử dụng trong tất cả các trường hợp, cho phép Reality Capture nhanh chóng xác thực quyền sở hữu gói dịch vụ và cung cấp cho khách hàng nhiều tiện ích khác trong quá trình sử dụng. Khách hàng có thể gửi email trực tiếp tới hoang.lam@onebimvn.com.

2. Hỗ trợ qua điện thoại – (+84) 28 2224 1357 hoặc (+84) 93 414 4498

Đây là hình thức hỗ trợ dành cho các khách hàng ưa thích hình thức hỗ trợ truyền thống qua điện thoại, các trường hợp cần thông báo khẩn cấp về các trường hợp cần ưu tiên đặc biệt hoặc các khách hàng không có kết nối truy cập Internet.