Lập trình nền tảng web

Lập trình nền tảng web Website và ứng dụng trên nền web là công cụ hoàn chỉnh cho các công tác quản lý thông tin, biên tập các loại dữ liệu, và trình diễn sản phẩm số hóa.  Hiện nay, với sự phát triển của các hệ thống lập trình web. Việc thể hiện các dữ liệu mô hình 3D và hình ảnh 360o đã không còn các hạn chế trên môi trường web.

Với khả năng đó, có thể xây dựng hệ thống web thể hiện đầy đủ thông tin về các hiện vật hoặc di tích văn hóa cùng khả năng đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh đính kèm) với chất lượng cao. Từ đó tạo ra hình thức giới thiệu quảng bá về các di sản hóa một cách hiệu quả hơn trong thời đại công nghệ số.

Với nền tảng web không chỉ mang lại hiệu quả trong công tác quảng bá, mà còn cung cấp công cụ hiệu quả hơn trong công tác quản lý. Khi dữ liệu được lưu trữ trực tuyến và tương tác theo thời gian thực.

Zalo

0934144498