Laser Scan

Laser Scan là công nghệ phóng tia Laser từ trạm máy, tia này sẽ va chạm vật thể và phản hồi về máy. Thiết bị sẽ nhận diện được một điểm từ thực tế. Máy quét Laser có khả năng phóng ra hàng triệu tia như vậy để thu thập bề mặt từ không gian. Quá trình quét Laser được kết hợp với chụp ảnh và gán màu sắc nhận được cho điểm đã thu thập.

Bằng cách đặt nhiều trạm máy khác nhau trong một khu vực có thể tái tạo được bề mặt của các đối tượng trong không gian. Đặc trưng của Laser scan là độ chính xác cao, có thể lên đến 0.01mm trong khoảng cách xa 20 – 30 mét.

Laser scan thu thập dữ liệu được gọi là đám mây điểm (Point Cloud) thường được sử dụng trong ngành xây dựng để so sánh sai khác giữa kết quả thi công thực tế với mô hình thiết kế. Point Cloud có độ chi tiết cao, có thể lên đến hàng trăm điểm trên 1 mi-li-mét vuông. Từ dữ liệu Point Cloud này có thể tái tạo lại bề mặt (mesh) của đối tượng thực tế.

Zalo

0934144498