Photogrammetry và Aerial Photogrammetry

Photogrammetry và Aerial Photogrammetry với Photogrammetry là kỹ thuật tái tạo bề mặt đối tượng thông qua ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Về nguyên tắc hình học, khoảng cách giữa 2 đối tượng trên bức ảnh, có tỷ lệ thu phóng tương đương với khoảng cách thực. Chỉ cần biết tỷ lệ này và đo được giá trị trên bức ảnh có thể ính toán được khoảng cách thực tế. Từ các ảnh chụp với độ chồng ghép lớn 75 – 85 %, có thể tái tạo được mô hình của vật thể.

Aerial Photogrammetry cũng là công nghệ tương tự. Tuy nhiên ảnh chụp là không ảnh. Do đó, có thể tái tạo bề mặt của các khoảng không gian lớn, phức tạp cả về địa hình lẫn công trình. Với Aerial, có thể triển khai với các diện tích lên đến hàng trăm hecta.

Các thiết bị bay chụp không ảnh kết hợp với việc định vị GPS. Mỗi tấm hình khi chụp luôn được lưu trữ kèm tọa độ GPS, do đó tăng độ chính xác khi ghép ảnh và tái tạo mô hình có độ chính xác cao hơn

Bên cạnh việc tái tạo mô hình, Photogrammetry còn tự động tạo ra chất liệu bề mặt của đối tượng. Do đó, cung cấp mô hình có thể hiện hoàn toàn giống như thực tế.

Photogrammetry thường được sử dụng để số hóa các hiện vật có kích thước lớn. Aerial  Photogrammetry được sử dụng cho việc số hóa bằng mô hình các phạm vi rộng. Hoặc sử dụng kết hợp cho các hiện vật có kích thước lớn.

Zalo

0934144498