Quản lý nguồn lực

Phân bổ nguồn lực – Resource requisition & staffing

P6 hỗ trợ tối đa người dùng lập kế hoạch nguồn lực với các chức năng đặc biệt như biểu đồ, bảng tính…, người dùng có thể dễ dàng nhận biết việc phân bổ nguồn lực đã hiệu quả và tối ưu chưa thông qua các chỉ số và biểu đồ. P6 tự động cảnh báo sự thiếu hụt nguồn lực hoặc quá tải của nguồn lực cho từng công việc.

phân bổ theo phương pháp Top Down/ Bottom Up – Top Down / Bottom Up Allocation

P6 hỗ trợ các phương pháp này để người dùng có thể phân bổ nguồn lực hoặc vai trò cho dự án, công việc từ khi dự án mới ở dạng hình thành, từ đó có thể phân tích chính xác và phân bổ hợp lý trước khi thực hiện công việc.


Quản lý theo vai trò – Role Management

P6 hỗ trợ người dùng phân bổ nguồn lực cho dư án từ giai đoạn xây dựng dự án thông qua vai trò (Role). Với sơ đồ tổ chức được định nghĩa với các vai trò, mỗi vai trò với những kỹ năng và chi phí. Người dùng có thể dễ dàng có bản kế hoạch nguồn lực chi tiết từ thời gian, nguồn lực và chi phí để thực hiện công việc đến dự án.

Zalo

0934144498