Quản lý kế hoạch và tiến độ

RECAP.co

Quản lý kế hoạch và tiến độ – Planning & Scheduling Management

Quản lý Baseline

Baseline là toàn bộ dự án ban đầu hoặc các mốc đã được xác định, giúp các thành viên thực hiện dự án biết dự án đang được thực hiện đến đâu. Baseline giúp tính toán một loạt các chỉ số thực hiện (KPI) như Earned Value and variances được tính từ Baseline.

Người dùng có thể lưu trữ không giới hạn các bản tiến độ về thời gian, nguồn lực và chi phí để so sánh quá trình thực hiện dự án với bản tiến độ ban đầu hoặc trong khoảng thời gian nhất định.

Biểu đồ – Graphics

Tất cả các thông tin dự án có thể trao đổi và thể hiện hiệu quả thông qua các chức năng nhóm, sắp xếp và định dạng thông qua một loạt các biểu đồ như (Gantt Charts, Histograms, Activity Network Diagrams, Spreadsheets, Bar Charts, S-Curves, Time-scaled Logic Diagrams and Organizational Charts).

 

 

Các dịch vụ cung cấp:

  • Cài đặt EPPM
  • Đào tạo căn bản + nâng cao (5 ngày) cho tối đa 15 người (địa điểm tại HCM)
  • Nếu địa điểm ở ngoài HCM sẽ tính thêm chi phí đi lại và ở
  • Đánh giá hiện trạng và lấy yêu cầu chi tiết
  • Cấu hình và điều chỉnh hệ thống: tạo User, Phân quyền, tạo EPS, OBS, Calendar, Resource (Labor and Non-Labor) Mã dự án, Mã WBS, Mã Activity, Mã Baseline…
  • Đưa các dự án hiện tại vào hệ thống
  • Xây dựng các báo cáo, dự án mẫu
  • Khách hàng kiểm tra chạy thử
  • Bàn giao: các tài liệu Hướng dẫn sử dụng, quy trình, triển khai hệ thống, Bộ cài đặt, Thông tin cấu hình hệ thống
  • Hỗ trợ vận hành

.

Zalo

0934144498