Số hóa truyền thống

Số hóa truyền thống là các hình thức số hóa cơ bản như:

    • Chuyển đổi tài liệu, văn bản thành bản ghi văn bản
    • Chuyển đổi dữ liệu thành tập tin hình ảnh số
    • Chuyển đổi dữ liệu thành tập tin âm thanh và phim kỹ thuật số

 

Zalo

0934144498