Hướng dẫn thanh toán

1. Đặt cọc

  • Khách hàng cần đặt cọc từ 30% – 60% (tuỳ theo giá trị đơn hàng) trước khi ký hợp đồng và thanh toán phần còn lại sau khi nghiệm thu.

2. Hình thức thanh toán

  • Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  • Đối với hình thức chuyển khoản, khách hàng gửi tiền về số tài khoản sau: